Zaoczne automaty i języki formalne 2017

Komunikaty

Wstępny arkusz z punktami i ocenami

Na reklamacje czekam do wtorku, 21 marca.

Zaliczenie

Aby zaliczyć część laboratoryjną, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów ORAZ zaliczyć test z wyrażeń regularnych.

Punkty zdobywamy wykonując zadania — z automatów skończenie stanowych i z wyrażeń regularnych.

Przelicznik punktów na oceny (uwaga: aby uzyskać zaliczenie, należy w tym uzyskać co najmniej 4 punkty z działu II i 4 punkty z działu III):

 • -22 — 2
 • 22-27 — 3
 • 28-29 — 3+
 • 30-37 — 4
 • 38-39 — 4+
 • 40-44 — 5
 • 45- — 5+

Organizacja zajęć:

 • zajęcia I (12 listopada) — wyrażenia regularne,
 • między zajęciami I a II — rozwiązywanie zadań wstępnych z Pythona,
 • zajęcia II — przedstawienie zadań z automatów i wyrażeń regularnych,
 • do 30 stycznia rozwiązywanie zadań z automatów,
 • do 5 lutego — rozwiązywanie zadań z wyrażeń regularnych,
 • pod koniec semestru test z wyrażeń regularnych, 2 pkt premii za bezbłędnie rozwiązany test.

Z części laboratoryjnej i części teoretycznej (“przy tablicy”) będą wystawione osobne oceny.

Osobom, który zaliczyły u mnie część laboratoryjną we wcześniejszych latach (także na studiach dziennych), przepisuję oceny, osoby te nie muszą uczęszczać na zajęcia. Uwaga! Proszę się jednak upewnić, czy ocena figuruje w USOS-ie.

Uwaga

Niektóre zadania są przydzielone według numeru indeksu.

 • Spośród zadań 205-219 student rozwiązuje JEDNO zadanie — takie którego reszta z dzielenia przez 15 jest taka sama jak reszta z dzielenia numeru indeksu przez 15.

 • Spośród zadań 305-329 student rozwiązuje JEDNO zadanie — takie którego reszta z dzielenia przez 25 jest taka sama jak reszta z dzielenia numeru indeksu przez 25.

Szczegółowe informacje