Zaoczne automaty i języki formalne 2016

Wyniki testu i podliczenie punktów

Zob. arkusz z wynikami

Znaczenie liczb w kolumnie „test”: -10000 — nieprzystąpienie do testu, -9999 — niezaliczenie testu, 0 — zaliczenie testu z błędami, 2 — bezbłędne zaliczenie testu.

Planowany termin poprawki testu: czwartek, 28 kwietnia, godz. 8:15, pok. B2-34.

Będzie też planowana poprawka w maju, ale wówczas ocena będzie wpisana formalnie jako poprawka (w I terminie będzie ocena niedostateczna).

Zaliczenie

Aby zaliczyć część laboratoryjną, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów ORAZ zaliczyć test z wyrażeń regularnych.

Punkty zdobywamy wykonując zadania — z automatów skończenie stanowych i z wyrażeń regularnych.

Przelicznik punktów na oceny (uwaga: aby uzyskać zaliczenie, należy w tym uzyskać co najmniej 4 punkty z działu II i 4 punkty z działu III):

 • -22 — 2
 • 22-27 — 3
 • 28-29 — 3+
 • 30-37 — 4
 • 38-39 — 4+
 • 40-44 — 5
 • 45- — 5+

Organizacja zajęć:

 • zajęcia I (16 stycznia) — wprowadzenie do Pythona,
 • między zajęciami I a II — rozwiązywanie zadań z automatów w domu,
 • zajęcia II — wyrażenia regularne,
 • pod koniec semestru test z wyrażeń regularnych, 2 pkt premii za bezbłędnie rozwiązany test.

Z części laboratoryjnej i części teoretycznej (“przy tablicy”) będą wystawione osobne oceny.

Osobom, który zaliczyły u mnie część laboratoryjną we wcześniejszych latach (także na studiach dziennych), przepisuję oceny, osoby te nie muszą uczęszczać na zajęcia. Uwaga! Proszę się jednak upewnić, czy ocena figuruje w USOS-ie

UWAGA

Z zadań z Pythona (zajęcia I) część zadań (maksymalnie 5 punktów) można rozwiązać w domu (do 29 stycznia).

Szczegółowe informacje