Zaoczne automaty i języki formalne 2015

Uwaga!

Zaliczenie

Aby zaliczyć część laboratoryjną, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów ORAZ zaliczyć test z wyrażeń regularnych.

Punkty zdobywamy wykonując zadania — z automatów skończenie stanowych i z wyrażeń regularnych.

Przelicznik punktów na oceny:

 • -22 — 2
 • 22-27 — 3
 • 28-29 — 3+
 • 30-37 — 4
 • 38-39 — 4+
 • 40-44 — 5
 • 45- — 5+

Organizacja zajęć:

 • zajęcia I (29/30 grudnia) — wprowadzenie do wyrażeń regularnych
 • między zajęciami I a II — wprowadzenie do Pythona, rozwiązywanie zadań (praca w domu), maksymalnie 15 punktów do zdobycia
 • zajęcia II — zadania z wyrażeń regularnych, maksymalnie 15 punktów do zdobycia
 • od zajęć II do końca semestru — zadania z automatów, maksymalnie 15 punktów do zdobycia,
 • pod koniec semestru test z wyrażeń regularnych, 1-3 pkt premii za dobrze rozwiązany test.

Żadne z zadań nie jest obowiązkowe, obowiązkowe jest natomiast zaliczenie test z wyrażeń regularnych.

Z części laboratoryjnej i części teoretycznej (“przy tablicy”) będą wystawione osobne oceny.

Osobom, który zaliczyły u mnie część laboratoryjną we wcześniejszych latach (także na studiach dziennych), przepisuję oceny, osoby te nie muszą uczęszczać na zajęcia. Uwaga! Proszę się jednak upewnić, czy ocena figuruje w USOS-ie

Uwaga do zajęć II

Spośród zadań 305-329 student rozwiązuje JEDNO zadanie, takie którego reszta z dzielenia przez 24 jest taka sama jak reszta z dzielenia numeru indeksu przez 24.

Szczegółowe informacje