ZAUT2016/Wyrażenia regularne

Kolokwium z wyrażeń regularnych odbędzie się pod koniec semestru, data zostanie podana później.

Operatory, obowiązujące na kolokwium

  • kwantyfikatory - * + ? {n} {n,} {n, m}
  • alternatywa — |
  • klasy znaków — [...]
  • zanegowane klasy znaków — [^...]
  • dowolny znak — .
  • unieważnianie znaków specjalnych — \
  • operatory zakotwiczające — ^ $
  • niektóre własności unicode’owe — \p{L}, \p{Ll} i \p{Lu}.

Materiały odnośnie do kolokwium z wyrażeń regularnych

Przykładowe pytania z poprzednich lat (na kolokwium do każdego pytania będą trzy podpunkty):

W stosunku do poprzednich lat obowiązuje dodatkowo znajomość konstrukcji [^...], \p{L}, \p{Ll} i \p{Lu}.

Wyrażenia regularne w Pythonie