ZAUT2015/Test z wyrażeń regularnych

Test z wyrażeń regularnych odbędzie się 1 lutego razem z kolokwium z części teoretycznej.

Operatory, obowiązujące na kolokwium

  • kwantyfikatory - * + ? {n} {n,} {n, m}
  • alternatywa — |
  • klasy znaków — [...]
  • zanegowane klasy znaków — [^...]
  • dowolny znak — .
  • unieważnianie znaków specjalnych — \
  • operatory zakotwiczające — ^ $

Materiały odnośnie do kolokwium z wyrażeń regularnych

Przykładowe pytania z poprzednich lat (na kolokwium do każdego pytania będą trzy podpunkty):