Wysyłanie rozwiązań do repozytorium Git

Niniejsza strona poświęcona technikaliom związanym z wysyłaniem zadań. Samym zadaniom poświęcono osobną stronę.

Sprawdzenie stanu bieżącego

Jeśli wracamy do pracy nad zadaniami po jakimś czasie, warto wpierw sprawdzić stan bieżący:

git status

a następnie zatwierdzić stosowne pliki, usunąć niepotrzebne pliki (lub przywrócić inną wersję albo dodać do pliku .gitignore). Do dalszej pracy przejść tylko wtedy, gdy stan bieżący repozytorium jest „czysty”. Zlekceważenie problemów zgłaszanych przez git status może mieć późniejsze przykre konsekwencje (np. konflikty)

Zapisanie rozwiązania

W dowolnym edytorze tworzymy lub modyfikujemy plik(i) z rozwiązaniem, można:

  • używać zintegrowanego środowiska programistycznego typu Eclipse lub Netbeans,
  • używać prostych edytorów typu KWrite,
  • używać do wszystkiego (nie tylko do programowania!) zaawansowanych edytorów typu vi(m) czy Emacs (prywatnie polecam).

Real programmers.

Zazwyczaj musimy w katalogu TaskXYZ dodać plik run i być może inne potrzebne pliki.

Wypchnięcie rozwiązania

  1. Kiedy uznajemy rozwiązanie za gotowe, dodajemy utworzone lub zmodyfikowane pliki do tzw. indeksu (tj. oznaczamy je jako gotowe do zatwierdzenia):
git add PLIK1 PLIK2 ... PLIKN
  1. Teraz możemy zatwierdzić (commit) rozwiązanie w lokalnym repozytorium:
git commit -m 'komentarz'
  1. W końcu należy wysłać (wypchnąć) rozwiązanie do zdalnego repozytorium:
git push origin master

Automatyczny test rozwiązania

Wszystkie rozwiązania są automatycznie testowane przy użyciu serwera ciągłej integracji Jenkins

Zaliczone są punkty, które pojawiają w podsumowaniu, które można zobaczyć po kliknięciu w Podgląd konsoli danego buildu.