TAU2017/Wykłady

Korzystanie z urządzeń podczas wykładu

Proszę o niekorzystanie z komputerów, komórek, tabletów itp. podczas wykładu. Zachęcam do robienia pisemnych notatek.

Egzamin

Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. Z egzaminu można być zwolnionym poprzez systematyczne zaliczanie krótkich testów na początku wykładu (zob. niżej).

Punktacja za wykłady

Arkusz z punktami za Wykłady 2-16 i dodatkowy. W razie potrzeby testy są do wglądu.

Zaliczenie egzaminu przez testy na wykładach:

  • 5 — co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi w co najmniej 75% testów
  • 4 — co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w co najmniej 75% testów
  • 3 — co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w co najmniej 69% testów

Wykłady o neronowym tłumaczeniu maszynowym

Philipp Koehn — „brakujący” rozdział o NMT

Wykład XII

Omawiany artykuł: Bengio et al., A Neural Probabilistic Language Model

Wykład IX

Slajdy:

Wykłady II i III

Materiały:

Ciekawe filmy:

Wykład I