TAU2015/Zasady zaliczenia

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie punktów przyznawanych za wykonane zadań. Zadania wykonuje się indywidualnie, poszczególne zadania wyceniane są na 10-90 punktów (zazwyczaj 20-40 punktów).

Kryteria oceniania zadań (nie sumują się do 100%, gdyż nie zawsze będą miały zastosowanie, należy je też traktować jako ogólne ramy niż jako sztywną regułę):

 • poprawność — 40%,
 • odtwarzalność — 20%,
 • mierzalny wynik — 20%,
 • szybkie oddanie — 20%,
 • kreatywność — 20%,
 • umiejętność korzystania z gotowych rozwiązań — 20%.

Liczba punktów podawana przy każdym zadanie to maksymalna liczba punktów. W wypadku oddania na czas ogólnie poprawnego i odtwarzalnego rozwiązania (ale bez „fajerwerków”) można liczyć na ok. 60-70% punktów (nie na maksimum!).

W wypadku oddania zadania po terminie maksymalna liczba punktów zmniejsza się o 40%.

Jeśli rozwiązanie zadania zostanie użyte w sensowny sposób przez przynajmniej 2 innych studentów, można dodatkowo otrzymać 50% maksymalnej liczby punktów. Jest to jedyny przypadek, gdy można otrzymać więcej niż maksymalną liczbę punktów, punkty te mogą być przyznane (i zazwyczaj będą przyznawane) po terminie oddania.

Typy zadań

 • Zadanie C — szybkie zadanie do wykonania na ćwiczeniach albo do kolejnych zajęć (10-20 punktów),
 • Zadanie M — wytrenowanie podstawowego translatora przy użyciu systemu Moses (30 punktów), jest to zadanie obowiązkowe,
 • Zadanie A — implementacja algorytmów związanych z tłumaczeniem maszynowym (25-40 punktów),
 • Zadanie T — opracowywanie translatora dla Parlamentu Europejskiego (30-40 punktów),
 • Zadanie X — projekt mający na celu ulepszenie istniejącego oprogramowania otwartoźródłowego związanego z tłumaczeniem maszynowym (np. Moses, Gonito), 60-90 punktów
 • Zadanie P — współautorstwo artykułu naukowego związanego z tłumaczeniem maszynowym (60-90 punktów).

Przelicznik punktów na oceny

 • < 50 - 2
 • 50-60 - 3
 • 61-70 - 3+
 • 71-80 - 4
 • 81-90 - 4+
 • powyżej 90 - 5