TAU2015/Ćwiczenia 6

Ćwiczenia 6

Wybieranie zadań: Redmine.

Baseline: git://gonito.net/europarl-enpl-baseline

Zadanie A - implementacja algorytmu EM dla Modelu 1

Program powinien przyjmować 3 argumenty:

 • nazwę pliku ze zdaniami w jednym języku (“obcym”),
 • nazwę pliku ze zdaniami w drugim języku (“rodzimym”),
 • liczbę iteracji (po której program ma zakończyć działanie) lub liczbę rzeczywistą (próg zbieżności).

Na standardowym wyjściu program powinien wypisywać prawdopodobieństwa tłumaczenia, w każdym wierszu oddzielone spacjami:

 • wyraz “obcy” (także wartość NULL),
 • wyraz “rodzimy”,
 • prawdopodobieństwo.

Wypisujemy tylko pary, dla których prawdopodobieństwo wynosi przynajmniej 0.001. Prawdopodobieństwa wypisujemy z dokładnością 4 miejsc po kropce. Na przykład dla załączonych tutaj przykładowych plików simple.de i simple.en powinniśmy otrzymać:

NULL  book  0.5000
NULL  the  0.5000
buch  book  1.0000
das  the  1.0000
ein  a  1.0000
haus  house  1.0000

(Kolejność wypisywania par może być dowolna).

Na końcu należy także wypisać perplexity.

Załączam przykładowe pary

 • prosty przykład z wykładu (simple.de/en)
 • prosty przykład fińsko-maoryjski (genesis.fi/su)
 • 3K zdań z OpenSubtitles (sub-mini.en/pl)

UWAGA! Umieszczone pary zdań zostały już wcześniej wyczyszczone. Zakładamy, że separatorem tokenów jest spacja.