TAU2015/Ćwiczenia

Motywem przewodnim zajęć będzie przygotowanie systemu tłumaczącego z angielskiego na polski protokoły posiedzeń Parlamentu Europejskiego.

Podczas zajęć będziemy korzystać z m.in.:

  • systemu operacyjnego Linux,
  • otwartoźródłowego systemu tłumaczenia maszynowego Moses,
  • platformy Gonito do śledzenia postępów.

Praca z repozytorium europarl-enpl

git clone ssh://gitolite@gonito.net/<ID>/europarl-enpl
cd europarl-enpl
git pull git://gonito.net/europarl-enpl-baseline
git push origin master

Poszczególne zajęcia