Python

Na początek

Python 2 czy 3?

Istnieją dwie (niewiele różniące się, ale jednak nie w pełni kompatybilne) odmiany Pythona: Python 2 i Python 3. My używać będziemy Pythona 2.

Uwaga: na niektórych dystrybucjach Linuxa polecenie python wywołuje Pythona 2, a na innych Pythona 3, więc najlepiej wywoływać przez jawne podanie wersji: python2.