Przetwarzanie Języka Naturalnego 2016

Przetwarzanie Języka Naturalnego

Punkty

Arkusz z punktami

Zgłaszanie zadań

Na zajęciach korzystamy z automatycznego systemu sprawdzania rozwiązań opartego na gicie, Jenkinsie i programie make.

Rozwiązania zadań umieszczamy w repozytorium git, zob. ogólna instrukcja dotycząca repozytoriów, jako NAZWAREPO proszę wpisać pjn-2016.

Zob. też Serwis Jenkins do sprawdzania zadań.