Programowanie obiektowe 2017

Ważne komunikaty

Wyniki testu z Javy — zob. prawa strona arkusza

Zaliczenie testu od 9 punktów.

Ogólne informacje

Na zajęciach korzystamy z Linuksa.

Materiały do zajęć:

Konfiguracja Emacs

Proszę dodać do pliku .emacs (albo utworzyć ten plik):

(global-set-key [f3] (lambda()
            (interactive)
            (let ((file (file-name-nondirectory buffer-file-name)))
             (let ((ccommand (format (format "g++ -Wall -o %s %s" (file-name-sans-extension file) file))))
              (compile ccommand)))))


(global-set-key [f4] (lambda()
            (interactive)
            (let ((file (file-name-nondirectory buffer-file-name)))
             (let ((rcommand (format (format "./%s" (file-name-sans-extension file)))))
              (shell-command rcommand)))))

Teraz F3 uruchamia proces kompilacji (można łatwo przechodzić od błędu do wiersza w kodzie źródłowym), natomiast F4 uruchamia program.