Programowanie obiektowe 2015

Wyniki testu z Javy

Arkusz z wynikami

Testy jednostkowe

Zob. więcej informacji o testach jednostkowych

Ogólne informacje

Sugestie

 • pracować pod Linuksem
 • nie używać IDE
 • … zamiast tego zacząć uczyć się porządnego edytora (Emacs albo vi), w którym można pisać wszystko
Real programmers

Real programmers

 • ale proszę nie łudzić się, że w ciągu godziny można zacząć coś sensownego pisać w Emacsie
 • … więc chwilowo można używać „głupiego” edytora typu kedit
 • mysz to zabójca produktywności, używać wiersza poleceń
 • umiejętne użycie wiersza poleceń zwiększa produktywność 10x (nieumiejętne — zmniejsza 10x)
  • strzałka góra/dół — historia
  • TAB — dopełnianie
  • CTRL-R — wyszukiwanie polecenia z historii po fragmencie
  • mc (Midnight Commander) do zarządzania plikami (NIE eksplorator plików)
 • nauczyć się gita

Materiały

Za pierwszym razem:

git clone git://re-research.wmi.amu.edu.pl/pob-labs

Na kolejnych zajęciach:

cd pob-labs
git pull origin master

Dla tych, którzy nie chcą nauczyć się gita (zły pomysł): spakowane materiały

Do poczytania plik 01/pob01-cw.pdf, z wiersza poleceń:

cd pob-labs/01
evince pob01-cw.pdf

Kompilacja przykładowego programu:

make

albo przez ręczne wywołanie kompilatora GNU C++:

g++ -Wall -o pob01-maxcube pob01-maxcube.cpp

Uruchomienie programu:

./pob01-maxcube