Prace magisterskie i inżynierskie

W poniższym opisie przyjmujemy następujące „metazmienne”:

  • TYPEeng lub msc dla pracy, odpowiednio, inżynierskiej bądź magisterskiej,
  • SURNAME — nazwisko piszącego pracę (bez polskich znaków, małymi literami).

Repozytoria

Do pracy potrzebne są następujące repozytoria:

  • ssh://gitolite@re-research.wmi.amu.edu.pl:1977/TYPE-SURNAME.git — główne repozytorium z kodem źródłowym pracy,
  • ssh://gitolite@re-research.wmi.amu.edu.pl:1977/uam-wmi-msc.git — repozytorium z szablonem,
  • (opcjonalnie) git://github.com/filipg/autozoil.git — repozytorium z programem do wyszukiwania błędów w pracy.

Redagowanie pracy

Praca powinna być pisana w LaTeX-u, główny plik (już dostępny w repozytorium TYPE-SURNAME i wypełniony przykładowym tekstem) to SURNAME.tex. Ten właśnie plik powinien być redagowany przez studenta (można w nim oczywiście załączać inne pliki źródłowe np. za pomocą polecenia \input{...}).

Uwaga: w tej chwili szablon generuje tylko pracę magisterską, wkrótce zostanie sparametryzowany, aby umożliwić generowanie pracy inżynierskiej. Na tę chwilę proszę osoby piszące prace inżynierskie o niezwracanie na to uwagi.

Budowanie pracy

Aby zbudować pracę w postaci pliku PDF, należy wykonać następujące polecenia:

cd uam-wmi-msc
./build.sh ../TYPE-SURNAME

Plik wynikowy to TYPE-SURNAME/SURNAME.pdf.

Dodatkowo wraz z procesem budowania pliku PDF można uruchomić Autozoil — program wyszukujący różnego rodzaju błędy (językowe, typograficzne, techniczne) w pracy:

cd uam-wmi-msc
./build.sh --check ../TYPE-SURNAME

Jenkins

Po wypchnięciu zmian do repozytorium powinno aktywować się samoczynnie zadanie na serwerze ciągłej integracji Jenkins.

Aby uzyskać dostęp do zadania na Jenkinsie, należy:

Jeśli Jenkins zbyt wolno otwiera stronę główną, można bezpośrednio przejść do swojego zadania: http://filipg-jenkins.wmi.amu.edu.pl:8090/job/msc-NAZWISKO

Współpraca z promotorem

Promotor czyta tylko te prace:

  • dla których Autozoil nie wykrył żadnych błędów,
  • które są dostępne na Jenkinsie.