POB2017/Zgłaszanie zadań

Inicjalizacja repozytorium

Zob. repozytoria, za NAZWAREPO proszę podstawiać pob-2017.

Wypchnięcie rozwiązania

  1. Rozwiązania umieszczamy w odpowiednich podkatalogach (np. 02/07 dla Zadania 7 z zajęć II).

Utworzenia podkatalogu:

mkdir 02/07
  1. Kiedy uznajemy rozwiązanie za gotowe, dodajemy utworzone lub zmodyfikowane pliki do tzw. indeksu (tj. oznaczamy je jako gotowe do zatwierdzenia):
git add PLIK1 PLIK2 ... PLIKN
  1. Teraz możemy zatwierdzić (commit) rozwiązanie w lokalnym repozytorium:
git commit -m 'komentarz'
  1. W końcu należy wysłać (wypchnąć) rozwiązanie do zdalnego repozytorium:
git push origin master