POB2015/Testy jednostkowe

Repozytorium

Aby uzyskać dostęp do testów jednostkowych, należy mieć swoje repozytorium (wcześniej przez niektórych już wykorzystywane do zadań domowych). Więcej informacji na stronie dotyczącej zadań domowych.

Projekt Mavenowy

Na potrzeby naszych zajęć przygotowałem projekt dla systemu budowania Maven. Znajduje się on w katalogu pob-java. Zbudowanie projektu i uruchomienie testów:

cd pob-java
mvn test

Testy znajdują się w podkatalogu src/test/java/pl/uam/pob/java/, natomiast główne kody źródłowe w src/main/java/pl/uam/pob/java/.

Zadania

Zajęcia 17 (wtorek, 19 maja)

Dodać następujące klasy:

 • MyDate (tj. plik src/main/java/pl/uam/pob/java/MyDate.java) razem z klasą wyjątku WrongDateException
 • Calendar.

Aby dowiedzieć, jakie są oczekiwania w stosunku do tych klas, proszę przejrzeć testy odpowiednie testy jednostkowe.

Uwaga: w src/test/java/pl/uam/pob/java/TestMyDate.java należy wiersz:

assertEquals(date.getMonth(), 4);

zamienić na

assertEquals(date.getMonth(), 11);

Zajęcia 18 (wtorek, 26 maja)

Rozwiązać zadania opisane w:

 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestCounter.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTemperature.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestBallotBox.java

Zajęcia 19 (poniedziałek, 1 czerwca)

Rozwiązać zadanie w:

 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestLine.java

Ponadto przykład programowania w języku Scala:

 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestPluralizer.java (test w Javie)
 • src/main/scala/pl/uam/pob/java/Pluralizer.scala (…rozwiązanie w Scali!)

Zajęcia 20 (wtorek, 2 czerwca) - Test

Zadania znajdują się w plikach:

 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTask1.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTask2.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTask3.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTask4.java
 • src/test/java/pl/uam/pob/java/TestTask5.java

Wysyłanie rozwiązań

Po wykonaniu zadań proszę je wypchnąć do swojego repozytorium, będą one automatycznie sprawdzane. Należy także odkomentować stosowne testy.

Wypchnięcie rozwiązań może wyglądać np. tak:

git add src/main/java/pl/uam/pob/java/MyDate.java
git add src/main/java/pl/uam/pob/java/WrongDateException.java
git add src/main/java/pl/uam/pob/java/Calendar.java
git add src/test/java/pl/uam/pob/java/TestMyDate.java
git add src/test/java/pl/uam/pob/java/TestCalendar.java
git commit -m 'rozwiązań zadań z zajęć 17'
git push origin master