ISI2017/Ćwiczenia

Na ćwiczeniach będziemy korzystać z platformy Gonito.net, zob. Zadania w systemie Gonito.net.

Przelicznik punktów na ocenę:

 • -299 — 2
 • 300-349 — 3
 • 350-399 — 3+
 • 400-449 — 4
 • 450—499 — 4+
 • 500- — 5

Zadania z wyszukiwarek

Zadanie z wyszuiwarek wykonujemy poza Gonito.net. Każde z nich jest warte maksymalnie 160 punktów.

Zadania pojawiają się w treści wykładów.

Zadanie otwarte

Stworzyć wyszukiwarkę dla wybranej kolekcji dokumentów.

Warunki konieczne:

 • użycie gotowego silnika wyszukiwawczego (np. Solr albo ElasticSearch)
 • zindeksować przynajmniej 40 tys. dokumentów
 • zaimplementować front-end - aplikację webową

Punktacja:

 • wersja podstawowa: 60 punktów
 • interesujący (np. niedostępny w Google’u) zbiór dokumentów: +20 punktów
 • zaawansowane przetwarzanie językowe tekstu: +20 punktów
 • zaznaczanie słów kluczowych (highlighting): +10 punktów
 • zaawansowane opcje sortowania: +10 punktów
 • zaawansowane opcje filtrowania: +10 punktów
 • zindeksowanie > 0,5 mln dokumentów: +20 punktów, > 5 mln - +40 punktów
 • wizualizacja (wykres, mapa): +20 punktów
 • użycie ciekawej funkcji niewymienionej wyżej: +20 punktów
 • maksimum: 160 punktów

Uwaga: dokumenty powinny stanowić jakąś sensowną i rzeczywistą kolekcję (nie losować dokumentów, nie powielać itp.).