ISI2016/Wykłady

Wyniki egzaminu

 • 392484 — 3
 • 361945 — 4+
 • 375240 — 5
 • 371811 — 4

Informacje o egzaminie

Egzamin odbędzie się zgodnie z planem (piątek, 17 czerwca, godz. 9:00).

Materiał na egzaminie: obowiązuje materiał podany na CyberAcademy, tj. slajdy do wykładów i wybrane rozdziały z książki Introduction to Information Retrieval, w szczególności:

 • budowa wyszukiwarki, indeks odwrócony,
 • model wektorowy dokumentów,
 • miary dopasowania dokumentów do zapytania (TF-IDF, BM25, podobieństwo kosinusowe),
 • algorytm PageRank,
 • miary ewaluacji wyszukiwarek,
 • naiwny klasyfikator bayesowski (wersja wielomianowa),
 • regresja logistyczna (podstawowa idea),
 • ogólne rozumienie sieci neuronowych,
 • sposoby podawania tekstu do sieci neuronowych, byte pair encoding, ciągłe reprezentacje słów (word2vec),
 • algorytmy collaborative i item-based filtering.

Zaliczenie wykładów

 • Punkty za wykłady można zdobywać za pomocą systemu CyberAcademy
 • Minimum 10 wykładów - począwszy od wykładu 1. będzie punktowanych
 • Z jednego wykładu można uzyskać do 100 punktów, w tym:
  • 20 punktów za ocenę wykładu i komentarz (obecność obowiązkowa)
  • 25 punktów za notatki i uzupełnienia do wykładu (obecność obowiązkowa)
  • 15 punktów za zadanie 1.
  • 10 punktów za ocenę wykonania zadania 1. przez innych studentów
  • 20 punktów za zadanie 2.
  • 10 punktów za ocenę wykonania zadania 2. przez innych studentów
 • Punktacja na poszczególnych wykładach może nieco odbiegać od powyższego schematu.
 • Aby móc ocenić zadania innych studentów, trzeba zadanie samemu wykonać.
 • Ocena końcowa — wpisywana za egzamin
 • Ocena końcowa będzie wynikać z sumy punktów za ćwiczenia i wykład.

Rytm zajęć

 • poniedziałek — wykład
 • piątek do godz. 23:59 — udzielanie odpowiedzi przez studentów na CyberAcademy
 • niedziela do godz. 23:59 — studenci wzajemnie oceniają swoje odpowiedzi
 • poniedziałek do godz. 12:00 — prowadzący ocenia odpowiedzi studentów

Przelicznik punktów na ocenę

 • 960+ — 5
 • 760-959 — 4,5
 • 560-759 — 4
 • < 560 — egzamin

Materiały do wykładów