ISI2016/Ćwiczenia

Na ćwiczeniach wykonujemy:

  • mniejsze zadania przedstawiane na ćwiczeniach i wykonywane do soboty 23:59 (maksymalnie 40 punktów do zdobycia za każdy tydzień),
  • projekty wykonywane indywidualnie lub w zespole dwuosobowym (maksymalnie 250 do zdobycia za projekt).

Projekt nie jest obowiązkowy do zaliczenia, jest natomiast wymagany, by uzyskać ocenę bardzo dobrą.

Bieżąca punktacja

Zob. arkusz z bieżącą punktacją.

Repozytoria

Rozwiązania (mniejszych) zadań należy umieszczać w swoim repozytorium Git, zob. szczegółowe informacje — za NAZWAREPO należy podstawić isi-2016.

Zadania będą oceniane na różne sposoby: ręcznie, przez automatyczne testy, przez metrykę. Tak czy owak:

  • zadania umieszczone są w katalogach związanych z poszczególnymi tematami,
  • rozwiązanie należy umieścić albo w podkatalogu TaskXYY, gdzie X to numer zajęć, YY — numer zadania, albo jako osobny plik, np. TaskXYY.py (w zależności od tego, czy zadanie jest sprawdzane ręcznie, czy automatycznie.

Na przykład rozwiązanie zadania z pierwszych zajęć należy umieścić w podkatalogu crawler/Task101.

Przelicznik punktów na oceny

Uwaga! Aby zdobyć ocenę bardzo dobrą, student musi wykonać przynajmniej jeden projekt.

  • 350- — 5
  • 325-349 — 4,5
  • 275-324 — 4
  • 250-274 — 3,5
  • 200-249 — 3
  • < 200 — 2