DAUT2016/Zajęcia 5

Nowe zadania:

  • B04 — przesunięty deadline o jeden dzień,
  • A49 — konwersja wyrażenia regularnego do automatu
  • albo jak podano w części teoretycznej (do automatu niedeterministycznego z epsilon-przejściami),
  • generować bezpośrednio automat deterministyczny, jak opisano np. w książce “Kompilatory”, s. 127-134 aut.: Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman,
  • X05, X06 — wprowadzenie do następnych zajęć, zob. Zajęcia 6.