DAUT2016/Zajęcia 3

Zajęcia III

Nowe zadania:

  • TaskX04 — proste zadanie ekstra
  • TaskB00/B01/B02 — wg numeru indeksu!

Zob. Format opisu automatów AT&T.