DAUT2016/Zajęcia 2

Zajęcia II

Zaczynamy od działu A — wyrażeń regularnych, zob. zadania A00-A48.

Każdemu z Państwa przypadają dokładnie 4 zadania (łącznie te zadania będą stanowiły „zadanie łatwe” z działu A, aczkolwiek nie trzeba ich wszystkich zrobić).

Oprócz tych zadań będą jeszcze osobne zadania: średnie i trudne (zostaną wkrótce dodane).

Uwaga: które zadanie przypadają, zależy od numeru indeksu! Zadania są mianowicie pogrupowane w 4 bloki:

  • TaskA00—TaskA09 — dzielenie z resztą przez 10,
  • TaskA10—TaskA36 — dzielenie z resztą przez 27,
  • TaskA37—TaskA43 — dzielenie z resztą przez 7,
  • TaskA44—TaskA48 — dzielenie z resztą przez 5.

A zatem każdemu z Państwa przypada dokładnie jedno zadanie z każdego z tych 4 bloków.

Pomoce