DAUT2015/Zajęcia 2

Zajęcia II

Zaczynamy od działu B — wyrażeń regularnych, zob. zadania B00-B48.

Każdemu z Państwa przypadają dokładnie 4 zadania (łącznie te zadania będą stanowiły „zadanie łatwe” z działu B, aczkolwiek nie trzeba ich wszystkich zrobić).

Oprócz tych zadań będą jeszcze osobne zadania: średnie i trudne (zostaną wkrótce dodane).

Uwaga: które zadanie przypadają, zależy od numeru indeksu! Zadania są mianowicie pogrupowane w 4 bloki:

  • TaskB00—TaskB09 — dzielenie z resztą przez 10,
  • TaskB10—TaskB36 — dzielenie z resztą przez 27,
  • TaskB37—TaskB43 — dzielenie z resztą przez 7,
  • TaskB44—TaskB48 — dzielenie z resztą przez 5.

A zatem każdemu z Państwa przypada dokładnie jedno zadanie z każdego z tych 4 bloków.

Pomoce