DAUT2015/Zajęcia 1

Zajęcia I

Proszę o zalogowanie się do systemu Linux.

Na pierwszych zajęciach nauczymy się korzystania z „infrastruktury” potrzebnej do rozwiązywania zadań. Rozwiązania zadań umieszczamy w repozytorium git, zob. ogólna instrukcja dotycząca repozytoriów, jako NAZWAREPO proszę wpisać daut-2015.

Zob. też Serwis Jenkins do sprawdzania zadań.