DAUT2014/Zgłaszanie rozwiązań

Do wysyłania zadań używamy rozproszonego systemu kontroli wersji git. Każdy student ma swoje repozytorium git: ssh://git@re-research.wmi.amu.edu.pl:1977/szi-2014-sNUMERINDEKSU.git.