DAUT2014/Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie z części laboratoryjnej zajęć, należy spełnić dwa warunki:

  • uzyskać odpowiednią liczbę punktów (głównie za wykonanie zadań),
  • zaliczyć pisemny test z wyrażeń regularnych (najprawdopodobniej w styczniu).

Przelicznik punktów na ocenę (przy założeniu zaliczenia testu z wyrażeń regularnych):

  • mniej niż 23 — 2
  • 23-28 — 3
  • 29-30 — 3,5
  • 31-37 — 4
  • 38-39 — 4,5
  • więcej niż 39 — 5

Z każdego działu będą zadania łatwe (za 10 punktów), średnio trudne (za 14 punktów) i trudne (za 18 punktów). Oprócz tego będzie można zdobyć 1-4 punktów za różne „drobiazgi”. Tak więc, aby uzyskać ocenę dostateczną, należy np. rozwiązać 2 łatwe zadanie i zdobyć 3 dodatkowe punkty za drobniejsze prace.

Przypominam, że z części laboratoryjnej i teoretycznej wystawiane są osobne oceny.