DAUT2014/Zajęcia 1

Zajęcia I

Proszę o zalogowanie się do systemu Linux.

Na pierwszych zajęciach nauczymy się korzystania z „infrastruktury” potrzebnej do rozwiązywania zadań, proszę przejść do strony Inicjalizacja repozytorium. Warto też przeczytać pozostałe strony na tym wiki.