DAUT2014/Wyniki

Arkusz z wynikami

Oznaczenia wyników testu:

  • 1 — zaliczone bezbłędnie
  • 0 — zaliczone z błędem (ale zaliczone!)
  • -50 — niezaliczone
  • -100 — nieobecność

Na reklamacje czekam do wtorku, 17 lutego. W korespondencji proszę podawać swój nr indeksu.

Osoby, które nie zaliczyły, proszone są o indywidualny kontakt.