DAUT2014/Inicjalizacja repozytorium

Akceptuję tylko rozwiązania umieszczone w repozytoriach, w szczególności NIE AKCEPTUJĘ rozwiązań przesyłanych mejlem, przynoszonych na pendrajwie, dyskietce czy taśmie perforowanej.

Aby uzyskać dostęp do swojego repozytorium, należy wygenerować klucz prywatny/publiczny SSH. Uwaga! Mogą Państwo mieć już mieć swój klucz wygenerowany (w szczególności jeśli uczestniczyli Państwo w innych zajęciach prowadzonych przeze mnie), można pominąć wówczas kroki 1-3 (aby sprawdzić, czy klucz już istnieje proszę wydać polecenie ls -l ~/.ssh/id_rsa.pub).

  1. Pod Linuksem należy wydać polecenie:
ssh-keygen

Można zabezpieczyć klucz hasłem, ale nie jest to obowiązkowe (można nacisnąć Enter bez podawania hasła).

Klucz publiczny powinien znaleźć się w pliku .ssh/id_rsa.pub — jest to domyślna nazwa, można po prostu nacisnąć Enter, w momencie gdy ssh pyta się o nazwę pliku (uwaga! klucz prywatny to plik .ssh/id_rsa, ze względów bezpieczeństwa nie powinien on być ujawniany!)

  1. Skopiować klucz publiczny do pliku o nazwie sNUMERINDEKSU@amu.pub:
cp .ssh/id_rsa.pub sNUMERINDEKSU@amu.pub
  1. Przesłać plik sNUMERINDEKSU@amu.pub (jako załącznik) na adres filipg@amu.edu.pl.

  2. Po tym jak prowadzący zajęcia założy repozytorium na serwerze, należy je jednorazowo sklonować:

git clone ssh://git@re-research.wmi.amu.edu.pl:1977/daut-2014-sNUMERINDEKSU.git
# zostanie pobrane puste repozytorium, pojawi się komunikat:
# "warning: You appear to have cloned an empty repository."
# proszę się nie przejmować tym komunikatem
cd daut-2014-sNUMERINDEKSU
git config core.filemode false
# ... konieczne, jeśli pracujemy na komputerze wydziałowym (na dyskach
# sieciowych są źle obsługiwane prawa dostępu, musimy je ignorować)
git pull git://re-research.wmi.amu.edu.pl/daut-2014.git master
# ... pobranie repozytorium-"matki", dostępnego w trybie do odczytu
git push origin master
# ... wypycha zmiany z lokalnego repozytorium do repozytorium zdalnego

Problemy z dostępem do gita

W razie problemów proszę jeszcze raz wygenerować i wysłać klucz, a także wykonać następujące polecenia i przesłać prowadzącemu wynik ich działania:

ls -ld ~/.ssh
ls -l ~/.ssh
md5sum ~/.ssh/id_rsa.pub

Więcej informacji o gicie

Git jest potężnym i skomplikowanym narzędziem. W czasie zajęć można bezmyślnie korzystać z gita, warto jednak bliżej się z nim zapoznać i zrozumieć podstawowe jego zasady, tym bardziej że obecnie jego nieznajomość dyskwalifikuje na rynku pracy.

Zob.: