Automaty i języki formalne 2016

Aktualne informacje

Ostateczny arkusz z punktami za zadania i test (łącznie z poprawką): DAUT2016/daut-2016.xlsx

Wyniki dla testu: 1 — test napisany bezbłędnie, 0 — test zaliczony, -9998 — student nie przystąpił do testu, -9999 — test niezaliczony.

Ogólne informacje

Ćwiczenia z „Automatów i języków formalnych” będą podzielone, mniej więcej pół na pół, na część teoretyczną („przy tablicy”) i część laboratoryjną („przy komputerach”). Będę prowadzić część przy komputerach dla wszystkich grup ćwiczeniowych.

Najbliższe zajęcia:

 • 4 października — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 10/11 października — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 17/18 października — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 24/25 października — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 7/8 listopada — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 14/15 listopada — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 21/22 listopada — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 28/29 listopada — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 5/6 grudnia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 12/13 grudnia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 19/20 grudnia — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 2/3 stycznia — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 9/10 stycznia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 16/17 stycznia — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 23/24 stycznia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 30/31 stycznia — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”).

(Proszę nie zakładać, że zajęcia laboratoryjne są zawsze co 2 tygodnie!)

Niniejsze materiały poświęcone są wyłącznie części laboratoryjnej studiów dziennych.

Zgłaszanie zadań

Na zajęciach korzystamy z automatycznego systemu sprawdzania rozwiązań opartego na gicie, Jenkinsie i programie make.

Zadania będą podzielone na cztery działy:

 • symbol X — zadania rozgrzewkowe, przykładowe itp.,
 • symbol A — wyrażenia regularne,
 • symbol B — automaty skończenie stanowe, teoria,
 • symbol C — automaty skończenie stanowe i przetworniki, praktyczne zastosowania,
 • symbol E — zadania tylko dla studentów z Erasmusa.

Spośród działów B i C do punktów zaliczone zostanie co najwyżej jedno zadanie. W dziale X można wykonać dowolną liczbę zadań.

Pozostałe informacje