Automaty i języki formalne 2015

Aktualne informacje

Uwaga Punktacja za sprawdzian i końcowe wyniki: /daut-2015.xlsx Znaczenie liczb w kolumnie „TEST”: -999 — nieprzystąpienie testu, -99 — niezaliczenie testu, 0 — zaliczenie testu z błędem, 1 — bezbłędne zaliczenie testu. Pozytywne oceny zostały wpisane do USOS-a, reklamacje proszę zgłaszać do wtorku, 9 lutego. Poprawka z testu z wyrażeń regularnych odbędzie się we wtorek, 9 lutego o godz. 12:30.


Ćwiczenia z „Automatów i języków formalnych” będą podzielone, mniej więcej pół na pół, na część teoretyczną („przy tablicy”) i część laboratoryjną („przy komputerach”). Będę prowadzić część przy komputerach dla wszystkich grup ćwiczeniowych.

Najbliższe zajęcia:

 • 5/6 października — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 12/13 października — zajęcia laboratoryjne („przy komputerach”),
 • 19/20 października — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 26/27 października — zajęcia laboratoryjne,
 • 2 listopada — dzień wolny, 3 listopada — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 9/10 listopada — zajęcia laboratoryjne,
 • 16/17 listopada — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 23/24 listopada — zajęcia laboratoryjne,
 • 30 listopada/1 grudnia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 7/8 grudnia — ćwiczenia „przy tablicy” (!),
 • 14/15 grudnia — zajęcia laboratoryjne,
 • 21/22 grudnia — ćwiczenia „przy tablicy” (!),
 • 11/12 stycznia — zajęcia laboratoryjne,
 • 18/19 stycznia — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 25/26 stycznia — zajęcia laboratoryjne,
 • 1 lutego — ćwiczenia „przy tablicy”,
 • 2 lutego — sprawdzian (zarówno z części teoretycznej, jak i z wyrażeń regularnych).

(Proszę nie zakładać, że zajęcia laboratoryjne są zawsze co 2 tygodnie!)

Niniejsze materiały poświęcone są wyłącznie części laboratoryjnej studiów dziennych.